Kontaktujte nás: 776 119 473 (中文 / English) | liqiyu.c@gmail.com

ČÍNSKÁ ŠKOLA DONGFANG

Kurzy čínštiny pro děti
Obchodní čínština pro dospělé
Kroužky čínské hudby a kaligrafie
Poradenství

Dongfang Chinese School

We are an extracurricular teaching center of Chinese language and culture based in the SAPA marketplace in Prague-Písnice. We offer:

 • Chinese language courses for children
 • Business Chinese courses
 • Experience courses of Chinese music, caligraphy and other cultural traditions
 • Information and contacts for your business in China
 • Translations from and to Chinese

How to find us?

Our standard classes take place on the fourth floor of the main building at the entrance to SAPA (rooms 413, 414, 416, 418).

Our courses

Chinese language courses for children - native speakers of Chinese

A: "Happy Chinese" Course

Veselá čínština 

B: Chinese for 1st-6th grade of primary school

Čínština pro základní školy

 • We use the Czech or English edition of the textbook "Happy Chinese", stressing everyday dialogues and useful phrases; useful for children from 10 years of age, non-native speakers of Chinese
 • Three classes (45 minutes) per week on Saturdays or Sundays
 • We go through one textbook volume every semester, testing the progress of our pupils in two major written exams (mid-term and final) and smaller examinations throughout the term
 • We use the "Chinese" (Zhongwen) textbook series, stressing everyday language, writing and reading skills with practical vocabulary; designed for children from 6 years of age, native speakers of Chinese, or advanced non-native speakers from 10 years of age
 • Five classes (45 minutes) per week on two separate days
 • We go through one textbook volume every semester, testing the progress of our pupils in two major written exams (mid-term and final) and smaller examinations throughout the term

Business Chinese courses for adults and youth

A: Basic Business Chinese


Základy obchodní čínštiny

B: Improving Business Chinese

Winning in China Intermediate

 • We use the textbook "Winning in China - Business Chinese", one of the most widely used Chinese textbooks among world's businesspeople, excelling in practical language
 • Starts from 7 September, three classes (45 minutes) per week on Thursdays
 • Teaching mostly in Chinese for increasing the immersion effect, difficulties can be explained in Czech or English, a Vietnamese reference text is also available
 • We go through one textbook volume every semester, testing the progress of our pupils in two major written exams (mid-term and final) and smaller examinations throughout the term
 • Price 500 CZK per the week, collected in advance every two months
 • We use the textbook "Winning in China - Business Chinese", one of the most widely used Chinese textbooks among world's businesspeople, excelling in practical language
 • Starts from January 2018
 • Teaching mostly in Chinese for increasing the immersion effect, difficulties can be explained in Czech or English, a Vietnamese reference text is also available
 • We go through one textbook volume every semester, testing the progress of our pupils in two major written exams (mid-term and final) and smaller examinations throughout the term

Our Teachers

Qi Hudeckova

School Director

Lü Dongliang

Teacher of Chinese Language and Music

Liu Yang

Teacher of Chinese Language

Čínská škola Dongfang

Čínská škola Dongfang

Jsme centrum mimoškolní výuky. Nabízíme:

 • Kurzy čínštiny pro děti,
 • Kurzy čínštiny pro cizince
 • Zážitkové kurzy čínské hudby, kaligrafie a dalších tradic
 • Informace a kontakty na čínské partnery
 • Překlady z a do čínštiny

Naše kurzy

Naše kurzy

Kurzy čínštiny pro děti s jiným mateřským jazykem

A: Kurz „Veselá čínština"

Veselá čínština 

B: Čínština pro 1.-6. ročník základní školy

Čínština pro základní školy

 • Používáme českou nebo anglickou verzi učebnice „Veselá čínština“, zaměřenou na každodenní dialogy a praktický jazyk; vhodná pro děti od 10 let, jejichž mateřským jazykem není čínština
 • Rozsah 3 vyučovací hodiny týdně v sobotu nebo v neděli
 • Probereme jeden díl učebnice za dvě pololetí, znalosti žáků testujeme průběžným zkoušením a písemnou zkouškou ve čtvrtletí a na konci pololetí
 • Používáme sérii učebnic „Čínština“ (Zhongwen), zaměřenou na každodenní jazyk, psaní a čtení s praktickou slovní zásobou; vhodná pro děti od 10 let, jejichž mateřským jazykem není čínština
 • Rozsah 5 vyučovacích hodin rozdělených do dvou dnů v týdnu
 • Probereme jeden díl učebnice za pololetí, znalosti žáků testujeme průběžným zkoušením a písemnou zkouškou ve čtvrtletí a na konci pololetí

Kurzy obchodní čínštiny pro dospělé a mládež

A: Základy obchodní čínštiny


Základy obchodní čínštiny

B: Zdokonalování obchodní čínštiny

Winning in China Intermediate

 • Používáme učebnici „Vyhrát v Číně – obchodní čínština“, jednu z celosvětově nejpopulárnějších učebnic mezi obchodníky, vynikající praktickým zaměřením
 • Zahájení od 7. 9., rozsah 3 vyučovací hodiny jeden den v týdnu (čtvrtek 9:30-12:00, 28.9. může být po dohodě nahrazen)
 • Výuka probíhá převážně v čínštině pro posílení celkového efektu, výklad těžkých míst je v češtině nebo angličtině
 • Probereme jeden díl učebnice každé pololetí, znalosti testujeme zkouškou ve čtvrtletí a na konci pololetí
 • Cena 500 Kč za týdenní lekci, splatnost předem na dva měsíce
 • Používáme učebnici „Vyhrát v Číně – obchodní čínština“, jednu z celosvětově nejpopulárnějších učebnic mezi obchodníky, vynikající praktickým zaměřením
 • Zahájení od ledna 2018
 • Výuka probíhá převážně v čínštině pro posílení celkového efektu, výklad těžkých míst je v češtině nebo angličtině, studijní materiály jsou přeloženy také do vietnamštiny
 • Probereme jeden díl učebnice každé pololetí, znalosti testujeme zkouškou ve čtvrtletí a na konci pololetí